ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Advies Brandveiligheid dat voldoet aan wettelijke eisen

Bestaande bouw of nieuwbouw, brandveiligheid moet altijd prioriteit nummer één zijn. Alert Consultancy is specialist in advies rond de brandveiligheid. Met ons onafhankelijke regel- en risicogerichte brandpreventie advies heeft u de garantie op een beveiliging die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en verzekeringsvoorwaarden.

Onafhankelijk brandveiligheid advies door Alert Consultancy

Alert Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau dat u kunt inschakelen om advies in te winnen rond de brandveiligheid van gebouwen. Dit doen wij voor diverse partijen, zoals aannemers, bouwbedrijven, VVE’s, architecten, overheid en meer. Ook leveren wij onze diensten aan de eindgebruikers van het pand. Onze adviseurs bezoeken graag uw pand om alles na te lopen en hierin een passend brandveiligheidsadvies uit te brengen.

Dit doen wij bij bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw waarbij het gewenst is om de gehele brandveiligheid in kaart te brengen. Al onze specialisten zijn geschoold en hebben goede kennis van zaken om een brandveiligheidinspectie uit te voeren en het advies uit te brengen volgens de wet- en regelgeving. Dat garandeert een gedegen regelgericht of risicogericht adviesrapport dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij het aanbestedingstraject.

Alert Consultancy levert advies op maat en dat altijd vanuit een geheel onafhankelijk perspectief. Met het advies dat wij uitbrengen kunt u ervoor zorgen dat uw pand tegen elke vorm van brandgevaar beschermd is. Dat beperkt materiële schade, alsook slachtoffers bij calamiteiten en incidenten tot het absolute minimum.

Brandveiligheidsadvies is onze expertise

Alert Consultancy kan u op meerdere gebieden van dienst zijn. Het advies rond brandveiligheid is één van onze expertisevlakken, maar ook kunt u ons inschakelen voor de keuring van een pand. Het adviseren en/of het keuren gaat op basis van het toetsprotocol Bouwbesluit, wat de garantie geeft dat het advies of rapport dat wij uitbrengen voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Wij kunnen het advies, alsook de keuring zo uitgebreid maken als nodig is. Wij passen ons aan op de wensen en brengen een stapsgewijs rapport uit waarin duidelijk staat aangegeven wat de punten van aandacht zijn. Wat tevens tot onze mogelijkheden behoort is dat wij een algeheel beveiligingsadvies uitbrengen. Hierin nemen wij de brandveiligheid op, alsook de algemene beveiliging.

Om u goed van dienst te kunnen zijn komen wij graag langs. Neem contact met ons op voor meer informatie of maak direct een afspraak voor brandveiligheidsadvies of voor de algehele beveiliging van uw pand.

Wij hebben ervaring met het keuren van een groot aantal verschillende panden met wisselende bestemmingen. Deze bestemmingen zijn de volgende:

ContactAfspraak maken
advies brandveiligheid

Waarom een brandmeldinstallatie?

Bij een brandbeveiliging advies gaan wij altijd in op een brandmeldinstallatie. Maar waarom eigenlijk? Waarom is een brandmeldinstallatie zo belangrijk?

Een brandmeldinstallatie is essentieel in ons brandbeveiliging advies omdat het u helpt om de brand zo snel mogelijk te ontdekken. Zo kunt u snel de nodige maatregelen nemen. U kunt uzelf en anderen in veiligheid brengen, terwijl de brandmeldinstallatie een aantal zaken voor u regelt. Deze kan bijvoorbeeld deuren automatisch open zetten, het blussysteem activeren en automatisch de alarmcentrale alarmeren.

Daarnaast voorkomt u met een brandmeldinstallatie ernstige schade. Doordat u snel op de hoogte bent van de brand, kunt u de maatregelen nemen die nodig zijn om de brand te blussen. Zo voorkomt u verwondingen en brandschade, wat u belemmering van de bedrijf continuïteit kan schelen.

In sommige gevallen is een brandmeldinstallatie verplicht. Volgens het bouwbesluit is een brandmeldinstallatie verplicht wanneer:

  • de loopafstand naar de uitgangen meer dan 10 meter is
  • de oppervlakte van uw pand groter dan 200m² is
  • het gebouw uit meer dan 2 ruimtes bestaat

Verder speelt ook de functie van het pand een rol. In ‘tabel brandmeldinstallaties’ in bijlage 1 van het bouwbesluit staat of een brandmeldinstallatie verplicht is voor uw pand.

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.