ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Breng de brandveiligheid op uw school in orde

Op een school zijn dagelijks heel veel leerlingen aanwezig. Brandveiligheid is daarom van groot belang. Een brand kan namelijk veel slachtoffers maken.

Voor de brandveiligheid op scholen zijn specifieke brandveiligheidsregels die gelden. Alert Consultancy staat u als brandveiligheidsadviesbureau bij om aan alle eisen te voldoen.

Neem contact op

Neem verantwoording voor de brandveiligheid op uw school en voorkom grote schade

Van alle branden die voorkomen op scholen wordt een groot deel veroorzaakt door brandstichting of spelen met vuur. Ongeveer driekwart van de branden ontstaat door onwetendheid, onachtzaamheid of onoplettendheid van mensen.

Een brand heeft niet alleen gevolgen voor aanwezige personen, maar kan er ook voor zorgen dat de school lange tijd dicht moet en dat belangrijke apparatuur verloren gaat.

Met preventieve maatregelen zorgt u ervoor dat de brandveiligheid op uw school gewaarborgd is. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt bij u als school zelf.

Heeft u aan alles gedacht?

 • Bent u op de hoogte van alle regelgeving?
 • Zijn er apparaten of installaties die functioneren op gas of elektriciteit?
 • Hangen er in iedere ruimte rookmelders?
 • Is het vlucht- en ontruimingsplan nog up-to-date?
 • Zijn alle medewerkers goed geïnstrueerd?
 • Zijn er professionele blusmiddelen, zoals brandblussers, blusdekens en haspels aanwezig?
 • Is er een brandmeldinstallatie aanwezig?

Brandveiligheidsmaatregelen die u als school kan nemen

 • Organiseer één keer per jaar een ontruimingsoefening met zowel personeel als leerlingen
 • Laat leraren een sluitronde door de school doen aan het einde van de dag
 • Check regelmatig of de vluchtroutes niet geblokkeerd worden

Heeft u al een gebruiksvergunning?

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij de ingebruikname volstaan met een Gebruiksmelding aan de gemeente. Het basisonderwijs moet een Gebruiksvergunning aanvragen bij de gemeente.

Een gebruiksvergunning is verplicht voor gebouwen waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar. Als basisschool bent u dus verplicht om deze vergunning te bezitten.

Neem contact op

De gebruiksvergunning geeft voorschriften om de kans op brand te verkleinen, om de gevolgen van brand te beperken en om te vluchten wanneer er brand in het schoolgebouw ontstaat.

De exacte voorschriften staan in het Gebruiksbesluit voor het (brandveilig) gebruiken van panden. Wanneer de gemeente de gebruiksvergunning afgeeft, dan geeft de gemeente toestemming om het gebouw als basisschool te gebruiken.

Hoe vaak en wanneer er daarna controle plaatsvindt door de Brandweer, is onder meer afhankelijk van het beleid van de gemeente. Daarom is het voor uw school van belang om zelf te zorgen dat de brandveiligheid in stand blijft.

Krijg advies van een brandveiligheidsspecialist over de brandveiligheid op uw school

In het bouwbesluit van 2012 kunt u de meest recente regelgeving terugvinden m.b.t. brandpreventie op scholen.

De regelgeving gaat onder andere in op constructieve veiligheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid, compartimentering en vluchtroutes.

Wilt u liever advies krijgen over de brandveiligheid op uw school van een in een brandpreventie gespecialiseerd bedrijf?

Wij komen graag bij u langs om de situatie te bekijken en om te checken of de brandveiligheid bij uw school 100% in orde is.

Brandveiligheidscheck op uw school

Alert Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau dat u kunt inschakelen om advies in te winnen over de brandveiligheid van panden.

Wenst u een brandveiligheid check op uw school?
Onze adviseur bezoekt graag uw school om alles na te lopen en een passend advies te geven. Geheel vanuit onafhankelijk perspectief. Wij zijn volledig op de hoogte als het gaat om actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandbeveiliging.

In het adviesrapport dat we vervolgens aan u uitbrengen, staan de punten van aandacht weergegeven.

Met het ontvangen advies kan u ervoor zorgen dat het pand tegen elke vorm van brandgevaar beschermd is. Dat beperkt materiële schade, alsook slachtoffers bij calamiteiten en incidenten tot het absolute minimum.

Uiteraard kunnen we u ook van dienst zijn bij de uitvoering.

Onze brandveiligheidscheck voeren we zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw uit.

Neem contact op

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie.
beoordeelt uw pand.
geeft vrijblijvend advies.

  Een passende prijs en een passend beveiliginsplan maken we graag na ons bezoek.