ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Programma van Eisen Opstellen

Wilt u een brandmeldinstallatie installeren? Dan is het opstellen van een programma van eisen een verplichting. Alert Consultancy is gespecialiseerd in het opstellen van een Programma van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. In dit programma staan alle uitgangspunten waaraan de brandmeld- en ontruimingsinstallatie aan moet voldoen. Laat Alert Consultancy een onafhankelijk programma van eisen opstellen.

Tijdig een programma van eisen opstellen

Voor de installatie van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie, is het wettelijk verplicht om te beschikken over een Programma van Eisen. Hierin staat precies beschreven wat de uitgangspunten zijn voor de brandmeld- en ontruimingsintallatie en bijkomende brandbebeveiligingssintallaties. Het Programma van Eisen moet zijn goedgekeurd door de opdrachtgever voor plaatsing van de installatie(s).

Vraagt u zich af wanneer het PvE precies klaar moet zijn? Wij raden aan om een Programma van Eisen op te stellen voordat het aanbestedingstraject van start gaat. U heeft dan immers een helder beeld van de uitgangspunten en wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dit voorkomt achteraf problemen met de eigenaar van het pand, de gemeente of bijvoorbeeld de verzekeraar.

PvE opstellen? Geheel op maat voor uw pand

Als deskundige in brandbeveiliging stellen wij voor u het Programma van Eisen geheel op maat samen. Verschillende aspecten komen aan bod. Denk hierbij aan de omvang van de brandmeldinstallatie, de detectiezone indeling, eventuele brandbeveiligingsinstallaties, de locatie van de brandmeldcentrale, de inspectiefrequentie en nog veel meer relevante onderdelen.

Het document is helder, begrijpelijk en precies afgestemd op het betreffende pand. Dit zorgt ervoor dat de brandmeldinstallatie na het aanbestedingstraject helemaal in orde zal zijn. De uitvoerende partij dient de inhoud van het document nauwkeurig te volgen en hierin kan Alert Consultancy u tevens adviseren en begeleiden.

Het Programma van Eisen zal na het opstellen met de beheerder of eigenaar van het pand overlegd worden en na ondertekening voldoet het document dan aan de wettelijk gestelde eisen.

programma van eisen opstellen

Programma van eisen opstellen? Profiteer van aanvullend advies

Heeft u voor een nieuw pand, een aanbouw of bestaand pand een Programma van Eisen nodig? Wij stellen dit graag voor u op. U kunt hiervoor contact met ons opnemen en tevens kunt u alvast de bouwtekeningen uploaden. Hiermee kunnen wij een nog specifieker advies aan u uitbrengen.

Als onafhankelijke partij geven wij u ook aanvullend advies en begeleiding in vervolgtrajecten. Denk aan advies over brandveiligheid, ontruimingsplannen, ontruimingsplattegronden en beheerderstaken brandmeldinstallaties. We hebben ruime kennis en ervaring in huis en beschikken over de juiste opleidingen op het gebied van brandveiligheid. Wij brengen alle risico’s tot in detail in kaart op een heldere manier. Met het meest optimale advies loopt de kans dat er niets gebeurt op tot bijna honderd procent.

Bouwtekening uploadenContact

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.