ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Laat een ontruimingsplan maken inclusief plattegrond

Bij calamiteiten en incidenten is het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk de uitgang weet te vinden en dat het pand binnen zeer korte tijd ontruimd is. Alert Consultancy kan een ontruimingsplan maken (inclusief ontruimingsplattegrond) voor uw pand en advies uitbrengen naar aanleiding hiervan.

Ontruimingsplan opstellen: vereiste voor uw bedrijf

Heeft u een bedrijfspand waar een brandmeldinstallatie aanwezig is? Dan is een ontruimingsplan opstellen een vereiste vanuit het Bouwbesluit.
Een ontruimingsplan heeft als doel om in kaart te brengen wie er in het geval van nood verantwoordelijk is en welke middelen er ter beschikking staan. Wanneer er ondanks alle brandbeveiligingsmaatregelen brand ontstaat, is het van groot belang dat iedereen weet hoe te handelen om het pand zo snel mogelijk te verlaten. Het opstellen van een ontruimingsplan is daarom noodzakelijk.

Alert Consultancy is het adviesbureau voor het opstellen van een efficiënt, veilig en effectief ontruimingsplan. Wij komen graag langs om het pand te inventariseren en te bepalen hoe het plan op de beste manier ingericht kan worden. Hierbij kijken wij onder andere naar:

• Ontsnappingsroutes
• Brandblussers
• Noodverlichting
• Brandmeldinstallaties

Op basis van onze inventarisatie brengen wij advies uit en stellen wij een compleet plan op. Dit bestaat uit het organisatorisch inrichten van een ontruiming, alsook het opstellen van plattegronden met ontsnappingsroutes. Die kunnen wij tevens op strategische plekken in het pand ophangen, zodat het ontruimingsplan voldoet aan de gestelde eisen van de Arbowetgeving.

Het ontruimingsplan bestaat naast een preventieve inrichting met betrekking tot brandveiligheid ook uit instructies, zodat er bij calamiteiten en incidenten geen onverwachte problemen ontstaan.

Alert Consultancy heeft jarenlange ervaring en expertise in het maken van ontruimingsplannen. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Ontruimingsplan voorbeeld van de inhoud

Bij het opstellen van een ontruimingsplan komt heel wat kijken. We geven u graag een overzicht van wat erin staat:

• De procedures en afspraken in het geval van calamiteiten
• Elke ontruimingsplan plattegrond moet voldoen aan de NEN1414
• De verantwoordelijkheden van de BHV

Bovendien is het van belang dat het ontruimingsplan voldoet aan de NEN8112. De adviseurs van Alert Consultancy zorgen ervoor dat u een ontruimingsplan heeft die voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Een bestaand ontruimingsplan wijzigen

Een ontruimingsplan kan ingericht zijn op basis van een oude situatie. Als er binnen of buiten een verbouwing heeft plaatsgevonden, kan de situatie anders zijn. Alert Consultancy kan ingeschakeld worden voor een inspectie en op basis daarvan brengen wij een adviesrapport uit.

Tevens kunnen wij een volledig nieuw ontruimingsplan met plattegrond opstellen op basis van de aangepaste inrichting. Belangrijk is in ieder geval om te allen tijde aan de Arbo-wetgeving te voldoen. Zijn er aanpassingen gedaan in het pand of staat dit op de planning? Schakel dan Alert Consultancy in voor een goed advies en een plan op maat.

Laat uw ontruimingsplan maken door Alert Consultancy

Alert Consultancy is een brandveiligheid adviesbureau met jarenlange ervaring en expertise. Bij ons kunt u, naast het maken van een ontruimingsplan (en ontruimingsplattegrond maken), terecht voor alles omtrent (brand)veiligheid. Wij maken beveiligingsplannen, doen nulmetingen, stellen Programma van Eisen op en waarborgen uw brandmeldinstallatie met een cursus BBMI (Beheerder brandmeldinstallatie).

Is het tijd om het ontruimingsplan te herzien of is er een plan nodig voor een nieuw pand? Alert Consultancy maakt graag een afspraak om langs te komen en een inspectie te verrichten dan wel een inventarisatie op te nemen. Wij komen op korte termijn langs en zorgen dat er snel een helder adviesrapport of ontruimingsplan wordt opgesteld. Maak het ons en uzelf gemakkelijker, upload alvast de bouwtekeningen!

Wilt u een snelle indicatie van de mogelijkheden voor een ontruimingsplan voor uw bestaande of nieuwe pand? Upload dan uw foto of bouwtekening en ontvang vrijblijvend advies.

Maak afspraakUpload bouwtekening

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.