ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Inspectie en nulmeting door Alert Consultancy

Voldoet uw brandbeveiliging aan de gestelde eisen? Alert Consultancy is uw onafhankelijke inspecteur voor een nulmeting. Wij inspecteren, rapporteren en adviseren, zodat de brandveiligheid altijd gewaarborgd blijft.

Uw onafhankelijke inspecteur

Alert Consultancy is uw specialist in brandveiligheid. Wij treden op als inspecteur bij bestaande en nieuwe situaties om de brandveiligheid te inspecteren. Bij een inspectie zullen we de huidige opzet van de situatie doornemen en beoordelen. Op basis daarvan krijgt u een risicogericht rapport, zodat u precies weet wat de aandachtspunten zijn.

Het adviesrapport kunt u geheel naar eigen inzicht opvolgen. Alert Consultancy kan tevens de aandachtspunten voor u aanpakken. Ook treden wij na een nulmeting op als begeleidende partij om het vervolgtraject in goede banen te leiden, zodat de brandveiligheid voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Weet waar u aan toe bent met Alert Consultancy

De brandveiligheid moet altijd in orde zijn. Niet alleen voor de aanwezige mensen in het pand, maar ook om het pand en de inwendige goederen te beschermen. Bij een nulmeting van de brandveiligheid komt de plaatsing van brandblussers en melders aan de orde, maar ook de organisatorische maatregelen met betrekking tot het ontruimingsplan, zijn hierbij van belang.

Voor elk denkbaar scenario moet de veiligheid te allen tijde gegarandeerd zijn en tevens moet de ontruiming op een vlotte en veilige manier kunnen verlopen. Alert Consultancy zal tijdens de inspectie al deze onderdelen nalopen en dat zorgt ervoor dat de beveiliging van A tot Z in orde is. Met ons risicogerichte adviesrapport weet u precies waar u aan toe bent, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden.

Maak een afspraak voor een onafhankelijke inspectie

Alert Consultancy komt graag bij u een inspectie verrichten. U kunt van een onafhankelijke inspecteur uitgaan die een optimale brandveiligheid realiseren als doel stelt. Nadien kunnen wij u begeleiden in het vervolgtraject en wij kunnen u tevens voorzien in de benodigde middelen, waarmee de brandveiligheid voldoet aan de wettelijke eisen.

U bent geheel vrij in hoe u van onze diensten gebruik maakt. Gaat het puur om een inspectie of om het gehele traject? Alert Consultancy is uw partner. Maak vandaag nog een afspraak voor een nulmeting. Liever nog wat meer informatie inwinnen? Wij staan u graag te woord.

Afspraak makenContact

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.

Advies brandveiligheid