ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Alert Consultancy

Alert Consultancy is uw adviseur, begeleider en opleider voor alles met betrekking tot brandveiligheid.

Over Alert Consultancy

Alert Consultancy is ontstaan als aparte onderneming uit VKP Beveiligingstechniek. De gezichten achter Alert Consultancy zijn Marcel Pronk en Peter Hamoen. “Steeds vaker kregen we de vraag of we keuringen konden doen en ons advies wilden geven over de (brand)veiligheid. Dat hebben we een tijd vanuit VKP Beveiligingstechniek gedaan, maar er zat zoveel werk in dat we dit uiteindelijk los hebben getrokken. Zodoende is Alert Consultancy ontstaan”, aldus Marcel Pronk. “Wij voeren onafhankelijke keuringen uit en adviseren over de veiligheid van bedrijfs- en overheidspanden.”

Onafhankelijk en goed advies is zeer belangrijk. Allereerst ter bescherming van het pand, maar ook met het oog op persoonlijke veiligheid en verzekeringsmaatschappijen. “Wij hebben geconstateerd dat veel adviezen niet correct of onvolledig zijn en dat kan én moet beter. Zelfs adviezen van gemeentes en de brandweer zijn lang niet altijd juist en dat kan onbedoeld voor risicovolle situaties zorgen”, zo zegt Peter Hamoen.

“Wij bemoeien ons niet met alle bijkomende zaken, maar richten ons op de kern en hierover brengen wij een vrijblijvend advies uit. Het is aan u om te bepalen of u het advies volgt. Bij het volgen van het advies heeft u absoluut de zekerheid dat het met de (brand)veiligheid helemaal in orde zal zijn.”

Onafhankelijk, helder en zorgeloos

Veel van de (brand)veiligheidsadviezen die er worden gegeven, zijn incompleet of niet correct. Brandveiligheid wordt er vaak ‘even bij’ gedaan, wat niet ten goede komt van de kwaliteit. Zelfs grote instanties als de brandweer en gemeente hebben het niet altijd juist. “Wij willen sleutelen aan de voorkant. We zien regelmatig dat het beter kan en onze taak is om daar over te adviseren. Wat de opdrachtgever daar vervolgens mee doet, is aan hen. Wij zijn 100% onafhankelijk”.

Regelmatig komen we tegen dat er in adviezen verwezen wordt naar verkeerde normen. “Wij hebben ruime kennis en ervaring in huis. Bovendien hebben we extra opleidingen gevolgd over brandveiligheid. Daar kunnen we een stap verder in gaan”.  Risico’s worden zo tot in detail in kaart gebracht, op een heldere manier. “Wij geven graag het meest optimale advies, zodat de kans dat er niks gebeurt bijna honderd procent is. Advies geven zodat je net door de keuringen heen komt, is niet onze stijl”.

Veel adviezen zijn puur geschreven op de regeling. Er wordt zelden gekeken naar het risico terwijl een risicogericht advies vaak veel beter kan zijn. In het adviesrapport dat wij opstellen staat tot in detail beschreven hoe de beste brandveiligheid gerealiseerd kan worden. In aanvulling daarop kunnen wij u tevens bijstaan in het opstellen van een ontruimingsplan, een Programma van Eisen, het uitvoeren van een inspectie en het opleiden van beheerders voor brandmeldinstallaties.

Over Alert Consultancy

Alert Consultancy is er voor u

Wij adviseren ondernemers, VVE’s, architecten, aannemers, bouwbedrijven, de overheid en meer bij het realiseren van een optimale brandveiligheid. Het advies dat wij uitbrengen is gebaseerd op drie vlakken: organisatorisch, installatietechnisch en bouwkundig. Dit volledig volgens de normen en wet- en regelgeving in Nederland.

Mocht je meer willen weten over Alert Consultancy kan betekenen voor u, kunt u contact opnemen via ons contactformulier of door te bellen naar 0348 – 44 79 37.

ContactDiensten

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.

Advies brandveiligheid