ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Beheerder Brandmeldinstallatie: Volg een cursus

Het is belangrijk dat u weet hoe de aanwezige brandmeldinstallatie werkt. Een brandmeldinstallatie moet daarom worden beheerd door een beheerder brandmeldinstallatie. Door de brandmeldinstallatie maandelijks te controleren, blijft de brandveiligheid gewaarborgd. Het beheer van een brandmeldinstallaties dient gedaan te worden door iemand met de juiste kennis op het gebied van brandveiligheid. Alert Consultancy verzorgt de opleiding tot brandmeldinstallatie beheerder. Wij doen dit op locatie, zodat wij kunnen inspelen op de gevaren die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Het belang van een beheerder brandmeldinstallatie

Na de oplevering van een brandmeldinstallatie is het noodzakelijk dat er een beheerder wordt aangesteld, die weet hoe de installatie werkt. De installatie moet maandelijks getest worden en bij eventuele storingen en problemen moet er direct ingegrepen kunnen worden. Dit voorkomt ernstige gevolgen wanneer er zich calamiteiten en incidenten voordoen.

De aangestelde beheerder moet kennis van zaken hebben en om die kennis op te doen, is het verplicht een cursus te volgen. Na deze cursus kan de persoon in kwestie op een kundige manier met de installatie omgaan. Dit in de vorm van een visuele inspectie, kleine storingen verhelpen en testen. Door een beheerder brandmeldinstallatie aan te stellen, voldoet u aan de eisen die gesteld worden in de Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.

Wilt u ervoor zorgen dat iemand uit uw onderneming over de juiste kennis beschikt? De cursus Beheer Brandmeldinstallaties is te volgen via Alert Consultancy. Deze cursus geven we bij u op locatie.

Het beheer aan een brandmeldinstallatie mag niet worden uitbesteed, de maandelijkse testen mogen wel worden uitbesteed. Indien u de maandelijkse testen niet zelf wilt uitvoeren kunnen wij voor u een deskundige partij zoeken en inschakelen.

Officiële of verkorte cursus beheerder brandmeldinstallatie

Om te voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de beheerderstaken van de brandmeldinstallatie, is het noodzakelijk om een cursus te volgen. Alert Consultancy geeft deze cursus op uw locatie, zodat de beheerder wordt opgeleid om de werkzaamheden op een kundige manier uit te voeren.

Alert Consultancy biedt twee cursussen aan voor de beheerderstaken brandmeldinstallatie (BBMI):

  • Verkorte cursus – Deze cursus duurt een ochtend en levert een certificaat op.
  • Officiële cursus – Deze cursus is conform de NIBHV richtlijnen en duurt anderhalve dag. Na het afronden ontvangt de deelnemer een diploma.

De verkorte cursus is specifiek op een bepaalde installatie gericht. Bij verandering naar een nieuwe installatie, zal de cursus opnieuw gevolgd moeten worden. De officiële cursus is uitgebreider en dient slechts éénmaal gevolgd te worden, ongeacht veranderingen in de toekomst. Het behaalde diploma is voor altijd geldig.

Tijdens de cursussen beheer brandmeldinstallatie wordt ingegaan op:

  • Testen brandmeldinstallatie
  • Inspectie brandmeldinstallatie
  • Onderhoud brandmeldinstallatie
  • Brandgevaarlijke risico’s in het gebouw
  • Voorkomen van onechte en ongewenste meldingen
  • Storingen verhelpen

Meer weten of een cursus beheerderstaken brandmeldinstallatie aanvragen?

Wilt u een beheerder opleiden, maar weet u niet precies welke cursus binnen uw bedrijf het beste gevolgd kan worden? Alert Consultancy adviseert u graag. Gaat het om meer dan één beheerder? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Of het nu om één of meer installaties gaat, wij adviseren overigens altijd om twee personen op te leiden. Dat geldt voor beide cursussen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze cursussen, wij vertellen u graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen.

ContactAfspraak maken

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.