ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Brandveiligheid Kantoor: heeft u overal aan gedacht?

In een kantoor zijn dagelijks veel mensen tegelijk aanwezig. U moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt. Daarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de brandveiligheid op uw kantoor in orde is.

Er zijn diverse regels vanuit de wet van toepassing m.b.t brandveiligheid van gebouwen waaraan u moet voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

We komen graag bij u langs om te bekijken wat u nog kunt verbeteren als het om kantoor beveiliging gaat.

Neem contact op

Brandpreventiemaatregelen die u kunt nemen

1. Zorg dat voldoende vluchtwegen aanwezig zijn en dat er geen obstakels of blokkades zijn.
2. Houd regelmatig een ontruimingsoefening.
3. Controleer periodiek of de noodverlichting nog werkt.
4. Zorg ervoor dat materialen als raambekleding, decoratie of versiering zich niet te dicht bij een hittebron in de buurt bevinden.
5. Maak een speciale rookruimte voor de rokers. Geef aan dat er buiten deze ruimte niet gerookt mag worden in het kantoor.
6. Controleer of alle aanwezige elektrische installaties aan de NEN norm voldoen.
7. Controleer of alle nodige blusmiddelen aanwezig zijn en nog goedgekeurd zijn.
8. Is er een brandmeldinstallatie aanwezig? Controleer regelmatig of de installatie nog in goede staat is.

Neem contact op

Is een gebruiksmelding noodzakelijk?

Kunnen er meer dan 50 personen tegelijk in het kantoor aanwezig zijn? Dan is het doen van een gebruiksmelding noodzakelijk.

Advies m.b.t. de brandveiligheid van uw kantoor

In het Bouwbesluit 2012 staat alle regelgeving vermeld m.b.t constructieve veiligheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid, compartimentering en vluchtroutes. Er staan ook specifieke eisen in voor de brandveiligheid van slaapruimtes.

Heeft u liever dat een in brandveiligheid gespecialiseerde organisatie bij u langskomt om de situatie te bekijken en te checken of de brandveiligheid 100% in orde is bij u op kantoor? Schakel dan Alert Consultancy in en ontvang een passend brandveiligheidsadvies waarin alle aandachtspunten voor uw kantoor genoteerd staan.

Neem contact op

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie.
beoordeelt uw pand.
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiliginsplan maken we graag na ons bezoek.