ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Brandpreventie voor bedrijven

Creëer een brandveilige omgeving

Wilt u meer inzicht in brandpreventie maatregelen die u kunt nemen? Alert Consultancy is specialist in brandpreventie. Ons onafhankelijke adviesbureau adviseert u over brandpreventie voor uw specifieke situatie. Onze service is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Neem contact met ons voor een brandveiligheidsadvies op maat.

Neem contact op

Waarom brandpreventie maatregelen nemen?

Door als bedrijf brandpreventie maatregelen te nemen, zorgt u ervoor dat uw pand tegen brandgevaar beschermd is. Wanneer zich een calamiteit of incident voordoet, beperkt u de materiële schade en slachtoffers tot een absoluut minimum.

Zo gaan wij te werk

Onze adviseurs bezoeken graag uw pand om alles na te lopen en hierin een passend brandveiligheidsadvies uit te brengen. In dit adviesrapport staan de punten van aandacht duidelijk aangegeven. Ons advies op maat geven we altijd vanuit een geheel onafhankelijk perspectief.

Wij zijn uiteraard altijd volledig up-to-date als het gaat om actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandbeveiliging.

Brandpreventie maatregelen waarmee we u helpen

Als u besluit zaken te doen met ons brandpreventie adviesbureau, besteden we bij ons advies aandacht aan de volgende zaken.

1. We adviseren over (beheerderstaken) brandmeldinstallatie
Een brandmeldinstallatie helpt bij het zo snel mogelijk ontdekken van een brand. Zo kunt u direct de nodige maatregelen nemen en uzelf en anderen in veiligheid brengen. De brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat deuren automatisch open gaan, dat het blussysteem geactiveerd wordt en dat de alarmcentrale een seintje krijgt.

2. We adviseren over het opstellen van een ontruimingsplan en plattegrond
Bij een calamiteit moeten in het pand aanwezige personen zo snel mogelijk de uitgang kunnen vinden. Wanneer er in uw bedrijfspand een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan is het opstellen van een ontruimingsplan een vereiste vanuit het Bouwbesluit. Een ontruimingsplan brengt in kaart wie er in het geval van nood verantwoordelijk is en welke middelen er tot de beschikking staan. Denk aan: ontsnappingsroutes, brandblussers, noodverlichting en brandmeldinstallatie.

3. We stellen een programma van eisen op
Het is wettelijk verplicht om een Programma van Eisen te hebben op het moment dat u een brandmeldinstallatie laat installeren. In een Programma van Eisen komen verschillende aspecten aan bod, afgestemd op uw pand. Bijvoorbeeld de omvang van de brandmeldinstallatie, de detectiezone indeling, de plaatsing en de inspectiefrequentie.

Onze doelgroep

Wij leveren onze diensten onder andere aan aannemers, bouwbedrijven, VVE’s, architecten en overheid. Maar ook eindgebruikers van panden behoren tot onze klantenkring.

Preventieve maatregelen nemen om brand te voorkomen? Schakel ons in

Geïnteresseerd in onze diensten? We stellen graag een onafhankelijk adviesplan voor u op.

Neem contact op

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie.
beoordeelt uw pand.
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiliginsplan maken we graag na ons bezoek.