ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Brandveiligheid winkel: ontvang persoonlijk advies

In uw winkel staat de veiligheid van medewerkers en klanten voorop. Zorg voor een brandveilige winkel, zodat slachtoffers en schade voorkomen worden. Als gebruiker van het gebouw bent u zelf verantwoordelijk voor de brandbeveiliging van uw winkel.

Maak uw winkel zo veilig mogelijk en sta stil bij de risico’s. Een brandveiligheidsadviseur van Alert Consultancy helpt u hierbij en maakt u wegwijs in de complexe wet- en regelgeving.

Neem contact op

Brandbeveiliging winkel: ontdek aan welke regels u moet voldoen

Elk gebouw moet aan brandveiligheidsregels voldoen. Alle regels voor de brandveiligheid van gebouwen kunt u terugvinden in het Bouwbesluit van 2012. Ieder gebouw moet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit voldoen.

Alert Consultancy heeft jarenlange ervaring als brandveiligheidsadviesbureau. Wij vertellen u welke regels er voor uw winkel gelden. Bijvoorbeeld of u wel of niet een gebruiksvergunning nodig heeft.

Maatregelen die u zelf kan nemen rondom brandveiligheid van uw winkel

  • Geef vluchtroutes duidelijk aan en zorg ervoor dat ze te allen tijde toegankelijk zijn.
  • Stel evacuatieplannen op en stel BHV’ers aan.
  • Zorg ervoor dat blusapparatuur altijd toegankelijk is.

Brandmeldinstallatie in uw winkel?

Door een brandmeldinstallatie kan een brand vroegtijdig ontdekt worden. Een brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat werknemers en klanten snel in veiligheid gebracht kunnen worden en dat de schade beperkt blijft.

De brandmeldinstallatie kan bijvoorbeeld deuren automatisch open zetten, het blussysteem activeren en automatisch de alarmcentrale alarmeren.

In sommige gevallen is een brandmeldinstallatie verplicht. Volgens het bouwbesluit is een brandmeldinstallatie verplicht wanneer:

  • de loopafstand naar de uitgangen meer dan 10 meter is
  • de oppervlakte van uw pand groter dan 200m² is
  • het gebouw uit meer dan 2 ruimtes bestaat
Neem contact op

Brandveiligheidsadvies voor uw winkel

Door een professioneel bedrijf in te schakelen voor de brandbeveiliging van uw winkel, wordt u de zorg rondom de wet- en regelgeving uit handen genomen.

Alert Consultancy kan voor u een brandveiligheidsadvies op maat opstellen. Wij gaan hierin uitgebreid in op de maatregelen die getroffen moeten worden om te voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. Ook zorgen we ervoor dat u voldoet aan de eisen van uw verzekering.

Met het advies dat wij uitbrengen kunt u ervoor zorgen dat uw pand tegen elke vorm van brandgevaar beschermd is. Dat beperkt materiële schade, alsook slachtoffers bij calamiteiten en incidenten tot het absolute minimum.

Bovenstaande doen we zowel voor de bestaande bouw als voor nieuwbouw. Al onze specialisten zijn geschoold en hebben goede kennis van zaken om een brandveiligheidsinspectie uit te voeren en het advies uit te brengen volgens de wet- en regelgeving.

We komen graag bij uw winkel langs

Om u goed van dienst te kunnen zijn komen wij graag langs. Neem contact met ons op voor meer informatie over brandpreventie van uw winkel of maak direct een afspraak voor brandveiligheidsadvies op maat.

Neem contact op

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie.
beoordeelt uw pand.
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiliginsplan maken we graag na ons bezoek.