ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Brandveiligheid Kinderopvang – Heeft u overal aan gedacht?

Op een kinderopvang zijn dagelijks veel jonge kinderen aanwezig. U moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt.

Kleine kinderen en brandveiligheid is daarom een hele belangrijke combinatie. Op plekken waar kleine kinderen zijn, moet de brandveiligheid 100% op orde zijn.

Voor een kinderopvang zijn specifieke brandveiligheidsmaatregelen van toepassing. Alert Consultancy geeft u advies en helpt u om aan alle brandveiligheidseisen te voldoen.

Neem contact op

Zorg voor een brandveilige kinderopvang

De veiligheid van de kinderen moet altijd voorop staan. Heeft u overal aan gedacht?

  • Bent u op de hoogte van alle regelgeving?
  • Zijn er apparaten of installaties die functioneren op gas of elektriciteit?
  • Hangen er in iedere ruimte rookmelders?
  • Is het vlucht- en ontruimingsplan nog up-to-date?
  • Zijn alle medewerkers goed geïnstrueerd?
  • Zijn er professionele blusmiddelen, zoals brandblussers, blusdekens en haspels aanwezig?
  • Is er een brandmeldinstallatie aanwezig?

Wist u dat u kinderen ook op een speelse manier iets kan leren over brandveiligheid? Vanaf een jaar of 2 kunt u kinderen informeren over het gevaar van vuur. Leer hen wat zij moeten doen als er brand uitbreekt en hoe brand voorkomen kan worden.

Beschikt u over een gebruiksvergunning?

Een gebruiksvergunning is verplicht voor gebouwen waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar. Als kinderdagverblijf bent u dus verplicht om deze vergunning te bezitten.

De gebruiksvergunning geeft voorschriften om de kans op brand te verkleinen, om de gevolgen van brand te beperken en om uit het gebouw te vluchten wanneer er brand ontstaat.

De voorschriften staan in het Gebruiksbesluit. Wanneer de gemeente de gebruiksvergunning afgeeft, dan geeft de gemeente toestemming om het gebouw als kinderdagverblijf te gebruiken.

Neem contact op

Laat u adviseren over de brandveiligheid op uw kinderdagverblijf

In het bouwbesluit van 2012 kunt u de meest recente regelgeving terugvinden m.b.t. brandpreventie kinderopvang.

De regelgeving gaat onder andere in op constructieve veiligheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid, compartimentering en vluchtroutes. Er staan ook specifieke eisen in voor de brandveiligheid van slaapruimtes.

Heeft u liever dat een in brandpreventie gespecialiseerd bedrijf bij u langskomt om de situatie te bekijken en te checken of de brandveiligheid 100% in orde is op uw kinderopvang?

Schakel dan Alert Consultancy in. Wij zijn brandveiligheidsspecialist.

Brandveiligheid check kinderopvang – zo werkt het

Een expert van Alert Consultancy bezoekt uw kinderopvang om alles na te lopen en hierin een passend brandveiligheidsadvies uit te brengen. In dit adviesrapport staan de punten van aandacht duidelijk aangegeven. Ons advies op maat geven we altijd vanuit een geheel onafhankelijk perspectief.

Wij zijn volledig op de hoogte als het gaat om actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandbeveiliging. Uiteraard kunnen we u ook van dienst zijn bij de uitvoering.

Neem contact op

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie.
beoordeelt uw pand.
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiliginsplan maken we graag na ons bezoek.