ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Is een brandmeldinstallatie verplicht?
Dit is wat de wet zegt

Brandmeldinstallaties zijn essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van mensen en eigendommen in geval van brand. Op deze pagina beantwoorden we onder meer de volgende vragen:

 • Wat valt er onder een brandmeldinstallatie?
 • Is een brandmeldinstallatie verplicht?
 • Wie mag een brandmeldinstallatie bedienen?
 • Hoe vaak is onderhoud aan een brandmeldinstallatie nodig?

Wat valt er onder een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie (BMI) is een systeem dat ontworpen is om een brand vroegtijdig te detecteren en te signaleren. Het doel van een BMI is om de veiligheid van personen in een gebouw te waarborgen en om schade aan het gebouw en de omgeving te beperken. Een brandmeldinstallatie bestaat uit verschillende componenten, waaronder:

 1. Brandmeldcentrale: Dit is het centrale controlepaneel van de installatie, waar alle informatie over de status van de installatie wordt verzameld en verwerkt.
 2. Handmelders: Dit zijn handmatige brandmelders, zoals drukknoppen, die door personen kunnen worden geactiveerd om een brand te melden.
 3. Automatische melders: Dit zijn melders die automatisch een brand detecteren, zoals rookmelders, thermische melders en vlammenmelders.
 4. Signalering: Dit omvat de apparatuur die gebruikt wordt om de aanwezigheid van een brand te signaleren, zoals sirenes, flitslichten en gesproken meldingen.
 5. Nevenpanelen: Dit zijn extra bedieningspanelen die op verschillende locaties in het gebouw kunnen worden geplaatst om de status van de brandmeldinstallatie te controleren en te bedienen.

Wie mag een brandmeldinstallatie bedienen?

Het bedienen van een brandmeldinstallatie is een verantwoordelijke taak, aangezien het systeem bedoeld is om de veiligheid van personen en eigendommen te waarborgen. Daarom mogen alleen personen die voldoende zijn opgeleid en gecertificeerd voor het bedienen van een brandmeldinstallatie dit doen. Dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn die zijn aangesteld als bedrijfshulpverlener (BHV’er) of personen die een specifieke opleiding voor het bedienen van brandmeldinstallaties hebben gevolgd.

Daarnaast is het belangrijk dat er regelmatig oefeningen en trainingen worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle betrokken personen op de hoogte zijn van de werking van de brandmeldinstallatie en hoe ze moeten handelen in geval van een brandmelding.

Neem contact met ons op voor uw brandmeldinstallatie en onderhoud

Als u een brandmeldinstallatie nodig heeft voor uw gebouw of als het tijd is voor het onderhoud van uw huidige installatie, staan wij klaar om u te helpen.

Ons team van ervaren en gecertificeerde professionals kan u adviseren over de beste oplossing voor uw specifieke situatie en zorgen voor een vakkundige installatie en onderhoud van uw brandmeldinstallatie. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw installatie altijd optimaal functioneert en de veiligheid van personen en eigendommen in uw gebouw gewaarborgd is.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een afspraak te maken. Wij staan klaar om u te helpen bij het creëren van een veiligere omgeving voor iedereen in uw gebouw.

Afspraak makenContact
brandmeldinstallatie verplicht

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

In veel landen, waaronder Nederland, is een brandmeldinstallatie verplicht in bepaalde soorten gebouwen. De vereisten voor het installeren van een brandmeldinstallatie kunnen variëren afhankelijk van het type gebouw, de grootte, de gebruiksfunctie en het aantal personen dat in het gebouw aanwezig is. Enkele voorbeelden van gebouwen waarin een brandmeldinstallatie verplicht is, zijn:

 • Grote openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en winkelcentra
 • Gebouwen met een verhoogd brandrisico, zoals industriële faciliteiten en opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen
 • Woongebouwen met een hoog aantal bewoners, zoals appartementencomplexen en studentenhuizen

In sommige gevallen kan het ook verplicht zijn om een brandmeldinstallatie aan te sluiten op een externe alarmcentrale, zodat de brandweer direct op de hoogte wordt gesteld bij een brandmelding.

Hoe vaak heeft een brandmeldinstallatie onderhoud nodig?

Een goed functionerende brandmeldinstallatie is cruciaal voor de veiligheid van personen en eigendommen. Daarom is het belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren aan de installatie. De frequentie van het onderhoud kan variëren afhankelijk van de specifieke installatie en de geldende wet- en regelgeving. In Nederland is het bijvoorbeeld verplicht om ten minste één keer per jaar onderhoud uit te voeren aan een brandmeldinstallatie.

Het onderhoud van een brandmeldinstallatie omvat onder meer het controleren en testen van alle componenten, het reinigen van melders, het vervangen van defecte of verouderde onderdelen en het controleren van de aansluiting op de externe alarmcentrale. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf dat gespecialiseerd is in brandmeldinstallaties.

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie;
beoordeelt uw pand;
geeft vrijblijvend advies.

  Een passende prijs en een passend beveiligingsplan maken we graag na ons bezoek.