ALERT CONSULTANCY
Begeleidt en adviseert voor een veilige werk- en leefomgeving

Heeft u een gebruiksvergunning nodig?

Alle info over de omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Ieder gebouw moet op een brandveilige manier worden gebruikt. In het Bouwbesluit 2012 zijn alle geldende landelijke, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Deze regels zijn op al het gebruik van gebouwen van toepassing.

Wanneer er aan de gebruiksvorm meer risico’s vastzitten, dan is het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) of een gebruiksmelding bij de gemeente ook noodzakelijk.

Als eigenaar of gebruiker bent u zelf verantwoordelijk dat uw pand voldoet aan deze voorschriften. Wanneer u niet aan de eisen voldoet, bent u in overtreding.

Wij bekijken graag of u aan de regels voldoet. Schakel Alert Consultancy in.

Neem contact op

Wanneer is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, oftewel gebruiksvergunning nodig?

Over het algemeen zijn de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoende om brandveilig gebruik te kunnen waarborgen.

In sommige gevallen kan een gemeente als aanvulling op de eisen uit het Bouwbesluit 2012 extra voorwaarden stellen aan het brandveilig gebruik van een gebouw. Dit gebeurt wanneer deze voorwaarden noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Deze voorwaarden worden dan opgenomen in de omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Is het volgende op u van toepassing?

Bent u in het bezit van een gebouw dat:

  • nachtverblijf aanbiedt aan meer dan 10 personen? Bijvoorbeeld een hotel, pension, kampeerboerderij, verzorgingshuis of gevangenis?
  • dagverblijf verschaft aan meer dan 10 kinderen in de leeftijd tot 12 uur? Bijvoorbeeld een basisschool of kinderdagverblijf
  • dagverblijf verschaft aan meer dan 10 personen die een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben? Bijvoorbeeld een dagopvang of zorginstelling?

Dan heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Deze vergunning geeft voorschriften om de kans op brand te verkleinen, om de gevolgen van brand te beperken en om uit het gebouw te vluchten wanneer er brand ontstaat.

Neem contact op

De meeste horecagelegenheden hebben geen gebruiksvergunning nodig. Ze moeten wel een gebruiksmelding doen op het moment dat er meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. In deze melding wordt bij de gemeente gemeld dat het pand in gebruik wordt genomen, voor hoeveel personen en wat het doeleinde van het pand is.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding?

Als een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is en er is voor hetzelfde gebouw ook een gebruiksmelding nodig, dan volstaat het om een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen.

Hoe lang is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik geldig?

Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is in principe onbeperkt geldig. Er hoeft niet om de zoveel jaar een nieuwe aangevraagd te worden. De gebruiksvergunning is ook niet persoonsgebonden.

Schakel een brandveiligheidsdeskundige in

Twijfelt u welke regels er voor uw pand gelden? Schakel dan een brandveiligheidsexpert van Alert Consultancy in.

Neem contact op

Welke beveiliging heb ik nodig?

Wij inventariseren gratis wat bij u past.

Alert Consultancy:
komt bij u op locatie.
beoordeelt uw pand.
geeft vrijblijvend advies.

    Een passende prijs en een passend beveiliginsplan maken we graag na ons bezoek.